Dịch Vụ Cho Thuê Lao Động Và Các Hành Vi Bị Cấm Trong Luật Cho Thuê Lại Lao Động

Trước nhu cầu đang ngày càng tăng về việc thuê mướn lao động có tay nghề giữa các doanh nghiệp cá nhân trong và ngoài nước. Từ đó đã cho ra đời một nghành dịch vụ mới mể đó là dịch vụ cho thuê lao động để đáp ứng tạm thời sự gia tăng đột ngột về nhân lực trong khoảng thời gian nhất định, hoặc thay thế người lao động trong thời gian nghỉ thai sản, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc phải thực hiện các nghĩa vụ công dân.

Vậy bạn đã biết dịch vụ cho thuê lao động là gì chưa? Dịch vụ cho thuê lao động hay cung ứng lao động là việc các doanh nghiệp (DN) có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động, nhưng không trực tiếp sử dụng mà cung ứng người lao động của mình, sang làm việc tạm thời cho một các nhân, tổ chức hay doanh nghiệp khác sử dụng lao động. trong thời gian cho thuê bên thuê lại lao động được toàn quyền sử dụng, diều hành người lao động thuê lại nhưng không chi trả bất kỳ khoản phí nào. Mà các khoản phí đó sẽ được bên cungunglaodong chi trả.

Nghị định số: 55/2013/NĐ-CP đã quy định rõ ràng về 5 hành vi bị cấm đối với hoạt động cho thuê lại lao động bao gồm:

Đối với bên cho thuê lao động:

  • Bên cho thuê lao động không được phép trả tiền lương cho người lao động thuê lại thấp hơn so với nội dung đã thỏa thuận cũng như phải đầy đủ các chế độ khác đã được ghi bên trong nội dung với bên thuê lại lao động.
  •  Không được phép cho doanh nghiệp khác mượn hoặc mướn giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động để hoạt động cho thuê lại lao động.
  • Nghiêm cấm các hành vi thu phí đối với người lao động được thuê lại hoặc thực hiện việc cho thuê lại mà không có sự đồng ý của họ.
  • Bên chothuelaodong cho thuê lại lao động những công việc không thuộc danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động, hoặc là bắt buộc người lao động là những công việc đó.
  • Thực hiện hoạt động cho thuê lại lao động giữa DN cho thuê với DN khác trong công ty mẹ – công ty con, tập đoàn kinh tế mà DN cho thuê này là DN thành viên.

Đối với bên thuê lại lao động:

  • Nghiêm cấm các hành vi thu phí đối với người lao động thuê lại.
  • Cho cá nhâ, tổ chức hay doanh nghiệp khác sử dụng người lao động đã thuê;
  • Bên thuê lại lao động  sử dụng người lao động được thuê lại làm những công việc không thuộc danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động, hoặc là bắt buộc người lao động là những công việc đó.
  • Nghiêm cấm thuê lại lao động khi doanh nghiệp đang xảy ra tranh chấp lao động, đình công hoặc để thay thế người lao động đang trong thời gian thực hiện quyền đình công, giải quyết tranh chấp lao động hoặc thay thế người lao động bị cho thôi việc do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc sáp nhập, hợp nhất, chia, tách DN hoặc vì lý do kinh tế.